Αγορά-στόχος

Στόχευση στην αγορά

Η στόχευση στην αγορά είναι ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία μάρκετινγκ. Καθορίζει ποιοι είναι οι πελάτες που η εταιρεία θα στοχεύσει με τα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Είναι σημαντικό να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση της αγοράς προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού μας.

Ένα παράδειγμα στόχευσης στην αγορά είναι μια εταιρεία που παράγει υγιεινά γλυκά. Αναλύοντας την αγορά της υγιεινής διατροφής, μπορεί να αποφασίσει να στοχεύσει σε αθλητές και ενεργούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται για υγιεινά επιλογές διατροφής.

Με τη σωστή στόχευση στην αγορά, μπορούμε να δημιουργήσουμε επιτυχημένες και αποδοτικές καμπάνιες μάρκετινγκ που θα φέρουν αποτελέσματα.

Πηγή: Wikipedia