Αναγνωριστικό συμφωνίας

Άρθρο για το Deal ID

Το Deal ID είναι ένας μοναδικός αριθμός που αναγνωρίζει μια συναλλαγή ή μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικός για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των συναλλαγών και των συμφωνιών.

Ένα παράδειγμα Deal ID είναι το “123456789”, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστεί μια συμφωνία ανάμεσα σε έναν πωλητή και έναν αγοραστή. Με τη χρήση του Deal ID, μπορούν να παρακολουθηθούν οι συναλλαγές και να ληφθούν αποφάσεις για την εξέλιξή τους.

Συνοψίζοντας, το Deal ID είναι ένας σημαντικός αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και διαχείριση συναλλαγών και συμφωνιών μεταξύ δύο μερών.

Περισσότερες πληροφορίες: