Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι μια έννοια που περιγράφει την ικανότητα μιας επιχείρησης να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της και να επιτύχει μια υψηλότερη αγοραστική θέση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η καλύτερη ποιότητα προϊόντων, η χαμηλότερη τιμή, η καινοτομία, η εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ.

Ένα παράδειγμα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η εταιρεία Apple, η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην αγορά των τεχνολογικών προϊόντων λόγω της κορυφαίας σχεδίασης και καινοτομίας των προϊόντων της.

Για να διατηρήσει μια επιχείρηση το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, πρέπει να είναι σε συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και των αναγκών των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα – Wikipedia