Αποτελεσματική εμβέλεια

Αποτελεσματική επαφή

Η αποτελεσματική επαφή αναφέρεται στη δυνατότητα μιας διαφήμισης ή ενός μηνύματος να φτάσει στον στόχο του και να επηρεάσει τη συμπεριφορά του. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος πρέπει να λάβει και να εννοήσει το μήνυμα που του απευθύνεται.

Για παράδειγμα, αν μια διαφήμιση για ένα νέο προϊόν εμφανιστεί σε έναν καταναλωτή και αυτός δεν την παρατηρήσει ή δεν την κατανοήσει, τότε η επαφή δεν είναι αποτελεσματική.

Για να είναι αποτελεσματική η επαφή, η διαφήμιση πρέπει να είναι επαρκώς εμφανής, ενδιαφέρουσα και κατανοητή για τον στόχο της. Επίσης, πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού του.

Παραδείγματα αποτελεσματικής επαφής:

  • Διαφήμιση στο Facebook: Μια διαφήμιση που εμφανίζεται στην τροφοδοσία ενός χρήστη και τον κάνει να πατήσει στον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.
  • Τηλεοπτικό σποτ: Ένα τηλεοπτικό σποτ που προκαλεί συναισθηματική ανταπόκριση στο κοινό και τους κάνει να θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική επαφή, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Wikipedia.