Αυτόματη επέκταση

Αυτόματη Επέκταση

Η αυτόματη επέκταση είναι μια τεχνική που επιτρέπει σε μια σελίδα ιστού να επεκταθεί δυναμικά και να προσαρμοστεί ανάλογα με την περιεχόμενο ή τις ανάγκες του χρήστη. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση διάφορων τεχνολογιών, όπως JavaScript, CSS και HTML.

Ένα παράδειγμα αυτόματης επέκτασης είναι η λίστα που εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα στοιχείο της σελίδας. Η λίστα μπορεί να ανοίξει δυναμικά χωρίς τη φόρτωση μιας νέας σελίδας, γεγονός που βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη.

Η αυτόματη επέκταση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ιστότοπους που θέλουν να παρέχουν μια ομαλή και ευχάριστη εμπειρία στους χρήστες τους.

Πηγή: Wikipedia