Διαχείριση του μάρκετινγκ

Διαχείριση της Μάρκετινγκ

Η διαχείριση της μάρκετινγκ είναι η διαδικασία που αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ελέγχει των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προώθηση και πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο στόχος της διαχείρισης του μάρκετινγκ είναι η αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρείας.

Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες στη διαχείριση του μάρκετινγκ είναι η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διάφορων εργαλείων, όπως έρευνες αγοράς, SWOT ανάλυση και marketing mix.

Ένα παράδειγμα διαχείρισης μάρκετινγκ είναι η καμπάνια προώθησης ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορα μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης για να προβάλει τα πλεονεκτήματα του προϊόντος και να προσελκύσει νέους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του μάρκετινγκ, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Wikipedia.