Εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα

Εγγεγραμμένο Εμπορικό Σήμα

Το εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα είναι μια σημαντική προστασία για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους. Με την κατοχύρωση ενός σήματος, η εταιρεία αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτό το σήμα για τα προϊόντα της, προστατεύοντας έτσι την ταυτότητα και το brand της.

Ένα εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα μπορεί να είναι ένα λογότυπο, ένα σύμβολο, μια λέξη ή ακόμα και ένα ήχος. Όποιο και αν είναι το είδος του, το εμπορικό σήμα πρέπει να είναι μοναδικό και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων εταιρειών.

Ένα παράδειγμα διάσημου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος είναι το “Coca-Cola®”. Το λογότυπο και η λέξη “Coca-Cola” έχουν κατοχυρωθεί ως εμπορικά σήματα και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Coca-Cola.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα, μπορείτε να επισκεφθείτε το Σήμανση Wikipedia.