Κίνηση πεζών

Κυκλοφορία πεζών

Η κυκλοφορία πεζών αναφέρεται στον όγκο ανθρώπων που κινούνται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπως πεζόδρομοι, εμπορικά κέντρα, πάρκα κλπ. Η ανάλυση της κυκλοφορίας πεζών μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την αστική πολεοδομία και την ανάπτυξη των πόλεων.

Ένα παράδειγμα αυξημένης κυκλοφορίας πεζών είναι όταν πολλοί άνθρωποι κινούνται σε ένα εμπορικό κέντρο κατά τη διάρκεια των εορτών. Η καλή διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών και να αυξήσει την ασφάλειά τους.

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάλυση της κυκλοφορίας πεζών είναι η πυκνότητα του πληθυσμού, οι ώρες αιχμής, η διαμόρφωση του χώρου και οι υποδομές.

Πηγή: Wikipedia