Καθημερινή χαμηλή τιμή

Η καθημερινή χαμηλή τιμή

Η έννοια της καθημερινής χαμηλής τιμής αναφέρεται στη στρατηγική εμπορίου όπου ο πωλητής προσφέρει προϊόντα του σε σταθερά χαμηλές τιμές, χωρίς τη χρήση προσφορών ή εκπτώσεων. Αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο τη διατήρηση των χαμηλών τιμών με σκοπό την αύξηση της πωλητικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Μια παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής της καθημερινής χαμηλής τιμής είναι η αλυσίδα καταστημάτων Walmart στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Walmart προσφέρει συνεχώς χαμηλές τιμές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, προσελκύοντας έτσι πελάτες που αναζητούν οικονομικές αγορές.

Με την καθημερινή χαμηλή τιμή, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πιο προσιτές τιμές, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν σταθερούς πελάτες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:

Χαμηλές τιμές – Wikipedia