Καινοτομία που ωθείται από την προσφορά

Καινοτομία που οδηγείται από την προσφορά

Η καινοτομία που οδηγείται από την προσφορά είναι μια στρατηγική όπου οι εταιρείες αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες βασιζόμενες στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους. Αντίθετα με τη ζήτηση-τραβηγμένη καινοτομία, όπου οι εταιρείες αναπτύσσουν προϊόντα βασισμένα στις τάσεις της αγοράς, η καινοτομία που οδηγείται από την προσφορά εστιάζει στις ανάγκες των πελατών και προσπαθεί να πληρώσει αυτές τις ανάγκες.

Ένα παράδειγμα καινοτομίας που οδηγείται από την προσφορά είναι η εταιρεία Apple με το iPhone. Η Apple ανέλαβε το έργο να δημιουργήσει ένα κινητό τηλέφωνο που θα προσφέρει στους χρήστες μια ενιαία εμπειρία χρήσης με ευκολία και στυλ. Αντί να ακολουθήσει τις τάσεις της αγοράς, η Apple δημιούργησε ένα προϊόν που ξεχώρισε για την ποιότητα και την καινοτομία του.

Καινοτομίες που οδηγούνται από την προσφορά μπορούν να είναι πολύ επιτυχημένες, καθώς ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών και μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη αξία για την εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia:

Καινοτομία – Wikipedia