Κωδικός παρακολούθησης

Κωδικός παρακολούθησης

Ο κωδικός παρακολούθησης είναι ένα τεχνικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα. Ο κώδικας παρακολούθησης είναι συχνά ενσωματωμένος στον κώδικα HTML της ιστοσελίδας και συλλέγει πληροφορίες όπως η πηγή της επίσκεψης, ο χρόνος παραμονής και οι δραστηριότητες του χρήστη.

Ο κωδικός παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες του κοινού.

Παράδειγμα: Ο κωδικός παρακολούθησης της Google Analytics σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την επίδοση της ιστοσελίδας σας και να λαμβάνετε αναφορές σχετικά με την κίνηση των επισκεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό παρακολούθησης, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο στην Wikipedia εδώ.