Μάρκετινγκ σχέσεων

Σχέσεις Marketing

Το Relationship marketing αναφέρεται στην πρακτική του να δημιουργούνται και διατηρούνται στενές σχέσεις με τους πελάτες με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους και τη διατήρηση της πιστότητάς τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προσωπικών επαφών, ειδικών προσφορών ή διαφόρων εκδηλώσεων.

Ένα παράδειγμα σχέσης Marketing είναι η εταιρεία Starbucks, η οποία προσφέρει προγράμματα επιβράβευσης για τους πιστούς πελάτες της. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι πελάτες λαμβάνουν προνόμια και ειδικές προσφορές που τους κάνουν να επιστρέφουν ξανά στο κατάστημα.

Μέσω της στρατηγικής του Relationship marketing, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν μια εμπιστευτική σχέση με τους πελάτες τους, που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη επιτυχία και αύξηση των πωλήσεων.

  • Προσωπικές επαφές με τους πελάτες
  • Ειδικές προσφορές για τους πιστούς πελάτες
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Relationship marketing, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σχέσεις Μάρκετινγκ – Wikipedia