Μέτρηση κοινού

Μέτρηση Κοινού

Η μέτρηση κοινού αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης του αριθμού των ατόμων που έχουν εκτεθεί σε ένα συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο ή διαδίκτυο. Η μέτρηση αυτή είναι σημαντική για τους δημοσιογράφους, τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες, καθώς βοηθά στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διαφημίσεων και της προσέλκυσης του κοινού σε συγκεκριμένα προγράμματα ή ιστοσελίδες.

Ένα παράδειγμα μέτρησης κοινού είναι το Nielsen Ratings στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τηλεθέασης. Μέσω δειγματοληπτικών μεθόδων, το Nielsen Ratings αξιολογεί το ποσοστό του κοινού που παρακολουθεί συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα.

Σημαντικό: Η μέτρηση κοινού εξελίσσεται συνεχώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι streaming υπηρεσίες.

Πηγή:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μέτρηση κοινού, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Μέτρηση Κοινού – Wikipedia