Μετρική μάρκετινγκ

Marketing Metrics

Τα μετρικά μάρκετινγκ είναι σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Τα μετρικά αυτά μπορούν να βοηθήσουν μια εταιρεία να κατανοήσει την αποτελεσματικότητα των καμπανιών της και να λάβει αποφάσεις βασιζόμενες σε δεδομένα.

Ένα παράδειγμα μετρικής μάρκετινγκ είναι ο ρυθμός μετατροπής (conversion rate), που μετρά το ποσοστό των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας που εκτελούν μια επιθυμητή ενέργεια, όπως η αγορά ενός προϊόντος ή η εγγραφή σε μια λίστα αλληλογραφίας.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι ο δείκτης ανοίγματος email (email open rate), που μετρά το ποσοστό των παραληπτών ενός email που το άνοιξαν, δίνοντας έτσι μια εικόνα της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας email marketing.

Τα μετρικά μάρκετινγκ είναι απαραίτητα για την επιτυχία μιας στρατηγικής μάρκετινγκ και μπορούν να βοηθήσουν μια εταιρεία να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Wikipedia – Marketing Metrics