Σήμα μάρκας

Το Brand mark και η σημασία του

Το Brand mark είναι ένα σύμβολο ή εικόνα που αντιπροσωπεύει μια εταιρεία ή μια μάρκα. Συχνά συνδυάζεται με το λογότυπο της εταιρείας και χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται εύκολα από το κοινό. Το Brand mark μπορεί να είναι μια μοναδική εικόνα, ένα σχέδιο ή ακόμα και ένα γράμμα.

Παραδείγματα:

  • Το Brand mark της Apple είναι ένα μήλο.
  • Το Brand mark της Nike είναι ένα “σκουριάσματα”.
  • Το Brand mark της Coca-Cola είναι το κόκκινο λογότυπο με τη γραφή.

Το Brand mark είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας ισχυρής εικόνας εταιρείας και για την διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές. Ένα καλά σχεδιασμένο Brand mark μπορεί να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη στον καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Brand mark – Wikipedia