Σημείο βάσης

Βασικό σημείο

Ένα βασικό σημείο είναι ένα σημείο που χρησιμοποιείται ως αφετηρία ή αναφορά για τη μέτρηση ή τον υπολογισμό κάτι. Στη γεωγραφία, το βασικό σημείο είναι ένα σημείο στο έδαφος που χρησιμοποιείται ως αφετηρία για την κατασκευή χάρτη. Στη μαθηματική ανάλυση, το βασικό σημείο είναι ένα σημείο όπου η συνάρτηση είναι ορισμένη και συνεχής.

Ένα παράδειγμα ενός βασικού σημείου στη γεωγραφία είναι το Greenwich στο Λονδίνο, που χρησιμοποιείται ως αναφορά για τον πράσινο μεσημβρινό χρόνο. Ένα παράδειγμα ενός βασικού σημείου στη μαθηματική ανάλυση είναι το (0,0) στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, που χρησιμοποιείται ως αφετηρία για την προσδιορισμό της θέσης άλλων σημείων.

Παραδείγματα βασικών σημείων:

  • Γεωγραφία: Greenwich, Λονδίνο
  • Μαθηματική ανάλυση: (0,0) καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά σημεία, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα στη Wikipedia εδώ.