Συνδυαστικό σχέδιο αποζημίωσης

Συνδυασμένο σχέδιο αποζημιώσεων

Το συνδυασμένο σχέδιο αποζημιώσεων είναι ένα σχέδιο αμοιβών που συνδυάζει διάφορες μεθόδους αμοιβών για τους εργαζομένους. Συνήθως περιλαμβάνει μια βασική μισθοδοσία σε συνδυασμό με μπόνους, μερίδια στα κέρδη ή άλλα είδη αμοιβών που βασίζονται στην απόδοση.

Ένα παράδειγμα συνδυασμένου σχεδίου αποζημιώσεων είναι όταν ένας πωλητής λαμβάνει μια βασική μισθοδοσία και παραλαμβάνει επιπλέον μπόνους αν φτάσει ή υπερβεί τους στόχους πωλήσεων του.

Το συνδυασμένο σχέδιο αποζημιώσεων μπορεί να παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους για να επιδείξουν καλύτερη απόδοση και να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας.

Οι εργοδότες χρησιμοποιούν συχνά τα συνδυασμένα σχέδια αποζημιώσεων για να προσελκύσουν, να διατηρήσουν και να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να επιδείξουν υψηλή απόδοση.

Πηγή: Αποζημιώσεις – Wikipedia