Τελικός χρήστης

Ο Απόλυτος Χρήστης

Ο Απόλυτος Χρήστης είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στον τομέα της υπολογιστικής επιστήμης για να περιγράψει έναν χρήστη που έχει πλήρη πρόσβαση και ελέγχο σε ένα σύστημα. Ο Απόλυτος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί στο σύστημα, χωρίς περιορισμούς ή περιορισμένες δικαιώματα πρόσβασης.

Ένα παράδειγμα Απόλυτου Χρήστη είναι ο διαχειριστής συστήματος σε έναν υπολογιστή. Ο διαχειριστής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του συστήματος και μπορεί να κάνει αλλαγές χωρίς περιορισμούς.

Σε αντίθεση, ο Κανονικός Χρήστης έχει περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο στον Απόλυτο Χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.