Analytisch hiërarchisch proces

Wat is Analytic Hierarchy Process?

Analytic Hierarchy Process (AHP) is een techniek die gebruikt wordt voor het maken van complexe beslissingen. Het wordt veelvuldig toegepast bij strategische planning en besluitvorming. Het maakt gebruik van een systeem van vergelijkingen tussen verschillende opties om te bepalen wat de beste keuze is.

Hoe werkt het?

De AHP gebruikt een hiërarchische structuur om verschillende opties te vergelijken. Deze hiërarchische structuur bestaat uit een aantal niveaus. Elke niveau bevat een aantal criteria die gebruikt worden om de verschillende opties te vergelijken. De eerste stap is om de criteria op elk niveau te bepalen. Vervolgens worden de criteria op elk niveau vergeleken om hun relatieve belangrijkheid te bepalen.

Voorbeeld

Stel dat je een nieuwe auto wilt kopen. Je kunt de AHP gebruiken om de verschillende opties te vergelijken. De hiërarchische structuur zou er als volgt uitzien:

  • Niveau 1: Opties
  • Niveau 2: Criteria (bijvoorbeeld prijs, brandstofverbruik, comfort)
  • Niveau 3: Subcriteria (bijvoorbeeld prijs van de auto, kosten van het onderhoud, benzinekosten)

Vervolgens kun je de verschillende opties vergelijken aan de hand van de criteria en subcriteria. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het criterium ‘comfort’, zou je kunnen vergelijken hoe comfortabel de verschillende auto’s zijn. Op basis van deze vergelijkingen kun je bepalen welke auto de beste keuze is.

Conclusie

Analytic Hierarchy Process (AHP) is een techniek die gebruikt wordt voor het maken van complexe beslissingen. Het maakt gebruik van een hiërarchische structuur om verschillende opties te vergelijken. Met behulp van deze techniek kun je de beste keuze maken uit een aantal mogelijke opties.

Meer informatie

Voor meer informatie over Analytic Hierarchy Process, kun je de volgende bronnen bekijken: