Bemonsteringsfout

Wat is “sampling error”?

“Sampling error” is een fenomeen dat veel voorkomt in de statistiek. Het is een fout die optreedt wanneer je een steekproef neemt om een ​​hele populatie te analyseren of te beschrijven. Sampling error komt voort uit het feit dat een steekproef nooit identiek is aan de gehele populatie waaruit de steekproef is genomen.

Waarom is “sampling error” belangrijk?

Het is van cruciaal belang om zich bewust te zijn van sampling error, omdat het een belangrijke factor is voor het maken van betrouwbare conclusies en conclusies uit een steekproef. Door sampling error kunnen resultaten verkeerd worden geïnterpreteerd of verkeerde conclusies worden getrokken.

Voorbeelden van “sampling error”

Er zijn een aantal typen sampling error waarmee u rekening moet houden bij het analyseren van een steekproef:

  • Systematische fout: dit is een fout die optreedt als de steekproef niet representatief is voor de gehele populatie, bijvoorbeeld wanneer er een gender-verhouding is die anders is dan in de gehele populatie.
  • Verkeerde interpretatie: dit is een fout die optreedt als een steekproef wordt geïnterpreteerd op een manier die niet consistent is met de gehele populatie.
  • Variatie in resultaten: dit is een fout die optreedt als er een grote variatie is in de resultaten van een steekproef. Dit kan optreden wanneer een steekproef te klein is om een ​​betrouwbaar resultaat te geven.

Conclusie

Sampling error is een factor die rekening moet worden gehouden bij het analyseren van de resultaten van een steekproef. Het is belangrijk om bewust te zijn van verschillende typen sampling error, omdat het kan leiden tot verkeerde interpretaties of conclusies.

WikiPedia: Steekproeffout WikiPedia: Statistische fout