Bemonsteringskader

Wat is een sample frame?

Een sample frame is een techniek die wordt gebruikt om een representatieve steekproef te kiezen uit een populatie. Het sample frame is een lijst met alle mogelijke elementen uit de populatie. In het proces van steekproefnemen worden er vervolgens elementen uit de lijst gekozen om deel te nemen aan het onderzoek.

Hoe wordt een sample frame gebruikt?

Een sample frame wordt gebruikt om een representatieve steekproef van de populatie te creëren. Het is een lijst van alle mogelijke elementen in de populatie. Deze lijst kan worden gebruikt om een willekeurige steekproef te trekken. De steekproef wordt gebruikt om conclusies te trekken over de gehele populatie.

Wat zijn enkele voorbeelden van een sample frame?

Er zijn verschillende soorten sample frames die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Stratificatie – een lijst met elementen uit de populatie die zijn gegroepeerd op basis van kenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleiding of inkomen.
  • Register – een lijst met elementen uit de populatie die zijn verzameld uit officiële registers zoals kieslijsten, verzekeringslijsten of kadasterlijsten.
  • Rol van namen – een lijst met elementen uit de populatie die op alfabetische volgorde is gesorteerd.
  • Adressenlijst – een lijst met elementen uit de populatie die is verzameld uit een adressenbestand.

Conclusie

Een sample frame is een techniek die wordt gebruikt om een representatieve steekproef te kiezen uit een populatie. Er zijn verschillende soorten sample frames die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het sample frame is een lijst met alle mogelijke elementen uit de populatie. De steekproef wordt gebruikt om conclusies te trekken over de gehele populatie.

Bronnen