Brutowinst van de marge

Wat is brutomarge?

Brutomarge (ook wel brutowinstmarge genoemd) is een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf. Het verwijst naar het percentage winst dat een bedrijf maakt op de verkoopprijs van een product of dienst. De brutomarge kan worden berekend door het verschil te berekenen tussen de verkoopprijs van een product of dienst en de kosten die het bedrijf heeft gemaakt om het product of de dienst te produceren.

Hoe berekent u de brutomarge?

De brutomarge kan worden berekend door het verschil te berekenen tussen de verkoopprijs van een product of dienst en de kosten die het bedrijf heeft gemaakt om het product of de dienst te produceren. De formule voor het berekenen van de brutomarge luidt als volgt:

  • Brutomarge = (verkoopopbrengst – kosten van goederen verkocht) / verkoopopbrengst
  • Brutomarge (%) = (verkoopopbrengst – kosten van goederen verkocht) / verkoopopbrengst * 100

Voorbeelden van brutomarge

Om een beter begrip te krijgen van de brutomarge, laten we een paar voorbeelden zien.

Stel dat een bedrijf heeft verkocht voor $ 10.000 en de kosten voor goederen verkocht bedroegen $ 6.000, dan is de brutomarge als volgt:

  • Brutomarge = ($ 10.000 – $ 6.000) / $ 10.000 = 0,4
  • Brutomarge (%) = ($ 10.000 – $ 6.000) / $ 10.000 * 100 = 40%

Stel nu dat een ander bedrijf producten verkoopt voor $ 5.000 en de kosten voor goederen verkocht bedroegen $ 2.500, dan is de brutomarge als volgt:

  • Brutomarge = ($ 5.000 – $ 2.500) / $ 5.000 = 0,5
  • Brutomarge (%) = ($ 5.000 – $ 2.500) / $ 5.000 * 100 = 50%

Belang van brutomarge

Brutomarge is een waardevolle maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf. Met de brutomarge kunnen bedrijven hun kosten beoordelen en bepalen of ze hun producten tegen een winstgevende prijs verkopen. De brutomarge helpt ook bij het vergelijken van de prestaties van verschillende bedrijven met elkaar.

Samenvatting

Brutomarge (of brutowinstmarge) is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf die verwijst naar het percentage winst dat wordt gemaakt op de verkoopprijs van een product of dienst. Het berekent het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten van het product of de dienst. De brutomarge is een waardevolle maatstaf om de prestaties van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

Bronnen