Brutowinst

Wat is brutomarge?

Brutomarge, ook wel brutowinst genoemd, is een bedrijfsmatige maatstaf die de verhouding weergeeft tussen het bedrijfsresultaat en de verkoopprijs van een product of dienst. Het is een belangrijk financieel begrip dat het bedrijf helpt bij het bepalen van de prijs van een product of dienst en bij het bepalen van de winstmarge. De brutomarge wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de verkoopprijs.

Hoe wordt brutomarge berekend?

De brutomarge wordt berekend door het bedrijfsresultaat te verminderen met de kosten van de verkochte goederen of diensten. De brutomarge wordt uitgedrukt als een percentage van de verkoopprijs. De verkoopprijs wordt meestal berekend door de kosten van de verkochte goederen of diensten te verhogen met het bedrijfsresultaat.

Voorbeeld van brutomarge

Stel dat een bedrijf $ 10.000 aan kosten heeft voor het produceren van een product en dat het product voor $ 30.000 wordt verkocht. De brutomarge is dan $ 20.000 ($ 30.000 – $ 10.000). De brutomarge uitgedrukt als een percentage van de verkoopprijs is dan 66,7% ($ 20.000 / $ 30.000). De brutomarge wordt meestal verhoogd door de verkoopprijs te verhogen en/of de kosten te verlagen.

Conclusie

Brutomarge is een belangrijk financieel begrip dat het bedrijf helpt bij het bepalen van de prijs van een product of dienst en bij het bepalen van de winstmarge. De brutomarge wordt berekend door het bedrijfsresultaat te verminderen met de kosten van de verkochte goederen of diensten. De verkoopprijs wordt meestal berekend door de kosten van de verkochte goederen of diensten te verhogen met het bedrijfsresultaat. De brutomarge wordt meestal verhoogd door de verkoopprijs te verhogen en/of de kosten te verlagen.

Bronnen: