CARU

CARU – Children’s Advertising Review Unit

CARU is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor het beoordelen en monitoren van reclame, promotionele materialen en websites die gericht zijn op kinderen jonger dan 12 jaar.

CARU streeft ernaar om kinderen te beschermen tegen opzettelijke of onbedoelde exploitatie en de verantwoordelijkheid te nemen om de ethische, sociale en medische normen van de reclamewereld te bewaken.

CARU wordt geleid door een Raad van Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van consumenten, reclame, academische en medische gemeenschappen. Reclame-uitingen die worden beoordeeld door CARU worden gemaakt door bedrijven die deelnemen aan de Self-Regulatory Program van het Council of Better Business Bureaus, Inc.

Doelen van CARU

  • Het bevorderen van een verantwoorde reclame voor kinderen
  • Het bewaken van de ethische, sociale en medische normen van de reclamewereld
  • Het verstrekken van kwalitatief goede informatie aan adverteerders, reclame-uitingen en websites voor kinderen
  • Het bieden van bescherming tegen misleidende of mogelijk schadelijke reclame-uitingen met betrekking tot kinderen

CARU biedt ook educatieve middelen voor ouders, leraren en kinderen over de implicaties van reclame.

Hoe werkt het?

CARU onderzoekt klachten die worden ingediend door consumenten, bedrijven en andere organisaties. Als CARU een reclame-uiting of website die gericht is op kinderen jonger dan 12 jaar als misleidend of mogelijk schadelijk beoordeelt, stuurt het een brief naar de adverteerder met aanbevelingen voor verbetering of verwijdering.

Voorbeelden

CARU heeft onlangs een klacht onderzocht tegen het bedrijf dat een tv-commercial uitzond met een kind dat een energiedrankje dronk. CARU vond dat de commercial onjuist suggereerde dat het energiedrankje een gezonde drank was, wat het volgens CARU niet is. CARU stuurde aanbevelingen naar het bedrijf om de commercial te verbeteren of te verwijderen.

CARU heeft ook een klacht onderzocht over een website voor kinderen waar kinderen in staat waren om digitale cadeaus te kopen met echt geld. CARU vond dat de website misleidend was en stuurde aanbevelingen naar het bedrijf om de website te verbeteren om de kosten voor ouders en kinderen beter te communiceren.

Conclusie

CARU is een belangrijke organisatie die helpt om consumenten te beschermen tegen misleidende of mogelijk schadelijke reclame-uitingen met betrekking tot kinderen. Door het beoordelen en monitoren van reclame, promotionele materialen en websites die gericht zijn op kinderen jonger dan 12 jaar, streeft CARU ernaar om kinderen te beschermen tegen opzettelijke of onbedoelde exploitatie.

Bronnen: Wikipedia