Clayton Act

Wat is de Clayton Act?

De Clayton Act is een Amerikaanse federale wet die verschillende handelspraktijken reguleert. Het werd aangenomen in 1914 om de mogelijkheid te verminderen dat bedrijven misbruik zouden maken van hun machtspositie om concurrentie te beperken. De wet verbiedt onder andere het kopen van aandelen van concurrenten, het beperken van concurrentie door leveringscontracten, het verkopen onder kostprijs en het beperken van productie of verkoop om de prijzen te beïnvloeden.

Doel van de Clayton Act

De doelstelling van de Clayton Act was om een einde te maken aan anti-concurrentiepraktijken waarvan werd gedacht dat ze de concurrentie op de markt beperkten en consumenten ervan weerhielden om te profiteren van lagere prijzen. Dit is een van de belangrijkste antitrustwetten in de Verenigde Staten, naast de Sherman Antitrust Act van 1890.

Voorbeelden van de Clayton Act

Voorbeelden van de Clayton Act omvatten:

  • Verbod op het kopen van aandelen van concurrenten
  • Verbod op het beperken van concurrentie door het afsluiten van leveringscontracten
  • Verbod op het verkopen onder kostprijs
  • Verbod op het beperken van productie of verkoop om de prijzen te beïnvloeden

Gevolgen van de Clayton Act

De Clayton Act heeft tot doel om de concurrentie op de markt te bevorderen en de consument te beschermen tegen misbruik van marktmacht. De wet heeft geleid tot het instellen van grenzen aan fusies en overnames, evenals aan het bundelen van krachten van verschillende bedrijven om samen te werken om concurrentie te beperken.

Conclusie

De Clayton Act is een belangrijke federale wet die het mogelijk maakt om concurrentievervalsende handelspraktijken te bestrijden en consumenten te beschermen tegen misbruik van marktmacht. Deze wet heeft geleid tot betere concurrentievoorwaarden voor bedrijven en heeft gezorgd voor lagere prijzen voor consumenten.

Bronnen:

Clayton-wet Clayton Antitrust Act