Compenserende integratieprocedure

Wat is een compensatoire integratieprocedure?

Een compensatoire integratieprocedure is een proces waarbij een bedrijf een aantal maatregelen treft om te voldoen aan de wetten inzake gelijke kansen en discriminatie. Het doel van deze procedure is om te voorkomen dat een bedrijf wordt aangeklaagd wegens het discrimineren van mensen op basis van hun leeftijd, geslacht, ras, godsdienst, nationaliteit of andere persoonlijke kenmerken.

Waarom een compensatoire integratieprocedure?

De compensatoire integratieprocedure is een preventieve maatregel die bedrijven moet helpen om te voldoen aan de wetten inzake gelijke kansen en discriminatie. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om hun beleid en praktijken te evalueren en te verbeteren, zodat ze kunnen voldoen aan de wetten en regels.

Voorbeelden van compensatoire integratieprocedures

Hieronder volgen enkele voorbeelden van compensatoire integratieprocedures:

  • Het aannemen van een divers personeelsbestand
  • Het bevorderen van gelijke kansen voor alle werknemers
  • Het instellen van een diversiteitscommissie
  • Het opstellen van een gelijke kansenbeleid
  • Het opstellen van anti-discriminatieregels
  • Het implementeren van een procedure voor het aanmelden van klachten over discriminatie
  • Het opstellen van een training voor medewerkers op het gebied van gelijke kansen

Conclusie

Een compensatoire integratieprocedure kan bedrijven helpen om te voldoen aan de wetten inzake gelijke kansen en discriminatie. Het is een preventieve maatregel die bedrijven de mogelijkheid biedt om hun beleid en praktijken te evalueren en te verbeteren.

Bronnen: