Discrepantie

Wat is Discrepantie?

Discrepantie wordt gedefinieerd als het verschil tussen twee waarden of reeksen waarden. Het kan worden gebruikt om een verschil te beschrijven tussen twee metingen die gelijk zouden moeten zijn, of een verschil tussen wat wordt verwacht en wat werkelijk gebeurt. Het is belangrijk op te merken dat discrepantie zowel positief als negatief kan zijn.

Voorbeelden van discrepantie

  • Een discrepantie in de boekhouding kan optreden wanneer de balans en de resultatenrekening niet overeenkomen.
  • Een discrepantie in medische dossiers kan optreden wanneer de medische geschiedenis van de patiënt niet overeenkomt met de huidige diagnose.
  • Een discrepantie in een sollicitatie kan optreden wanneer de opgegeven kwalificaties van de kandidaat niet overeenkomen met de functie-eisen.
  • Een discrepantie in een strafrechtelijk onderzoek kan optreden wanneer de verklaring van de getuige niet overeenkomt met het bewijs.

Discrepantie en fout

Het is belangrijk op te merken dat discrepantie en fout niet hetzelfde zijn. Een fout is een fout of rekenfout die niet noodzakelijkerwijs van invloed is op het resultaat van de taak. Discrepantie daarentegen is een verschil tussen twee waarden dat van invloed kan zijn op de uitkomst.

Conclusie

Discrepantie is een belangrijk begrip om te begrijpen, omdat het een aanzienlijke invloed kan hebben op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens of resultaten. Als je weet hoe je discrepanties moet identificeren en aanpakken, kun je ervoor zorgen dat gegevens en resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Referenties