Gemiddelde vaste kosten

Gemiddelde Vaste Kosten

Gemiddelde vaste kosten zijn kosten die een bedrijf heeft die niet afhangen van het aantal verkochte producten of geleverde diensten. Deze kosten zijn onveranderlijk, ook als er geen omzet wordt gegenereerd. Vaste kosten kunnen bestaan uit lonen, belastingen, verzekeringen, kantoorruimte en materiaal.

Voorbeelden van gemiddelde vaste kosten

 • Huur of hypotheek van een bedrijfspand.
 • Salarissen van vaste medewerkers.
 • Belastingen zoals loonbelasting, sociale bijdrage en bedrijfswinstbelasting.
 • Accountants- en advieskosten.
 • Verzekeringen zoals arbeidsongevallenverzekering, bedrijfsschadeverzekering en een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.
 • Kosten voor kantoorinrichting en materiaal.
 • Kosten voor voorraden, zoals grondstoffen en materialen.
 • Kosten voor onderhoud van gereedschap en machines.

De gemiddelde vaste kosten zijn belangrijk voor bedrijven omdat ze een indicatie geven van de kosten die het bedrijf moet maken voordat er een winst kan worden gemaakt. Als de gemiddelde vaste kosten te laag zijn, kan dit een teken zijn dat het bedrijf niet genoeg middelen heeft om zichzelf te onderhouden.

Hoe kunnen gemiddelde vaste kosten worden beheerd?

Gemiddelde vaste kosten kunnen worden beheerd door:

 • Het verminderen van personeelskosten door het verhogen van de productiviteit van de werknemers.
 • Het verminderen van kosten door het gebruik van goedkope materialen en grondstoffen.
 • Het verminderen van kosten door het verminderen van de vaste kosten, zoals het verlagen van de huursom of het verminderen van de verzekeringstarieven.
 • Het verminderen van de kosten door het verminderen van de overheadkosten, zoals het verminderen van reiskosten en het gebruik van meer energie-efficiënte apparatuur.

Gemiddelde vaste kosten kunnen bedrijven helpen om hun operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd een betere winst te behalen. Door de gemiddelde vaste kosten te beheersen, kunnen bedrijven hun kosten verlagen en hun winstgevendheid verhogen.

Bronnen