Gezichtsvaliditeit

Wat is gezichtsvaliditeit?

Gezichtsvaliditeit is een informeel beoordelingsinstrument dat wordt gebruikt om te bepalen of een test, enquête of vragenlijst lijkt te meten wat hij aan de oppervlakte beweert te meten. Het is de eenvoudigste vorm van validiteit en vereist geen statistische analyse. In plaats daarvan vertrouwt het op de mening van de persoon die de test beoordeelt.

Voorbeelden van gezichtsvaliditeit

  • Een wiskundetoets met vragen over de onderwerpen van een specifieke wiskundecursus.
  • Een enquête met vragen over het onderzoeksonderwerp.
  • Een vragenlijst om angst te meten.

Beperkingen van gezichtsvaliditeit

Hoewel gezichtsvaliditeit een belangrijk onderdeel is van het evaluatieproces, is het geen betrouwbare maatstaf voor de werkelijke validiteit van een test. Het is belangrijk te onthouden dat het feit dat een test aan de oppervlakte lijkt te meten wat hij beweert te meten, niet noodzakelijkerwijs betekent dat hij geldige resultaten oplevert.

Conclusie

Gezichtsvaliditeit is een informeel beoordelingsinstrument dat waardevol inzicht kan geven in de betrouwbaarheid van een test, enquête of vragenlijst. Het mag echter niet worden gebruikt als de enige maatstaf voor validiteit, omdat het niet noodzakelijkerwijs aangeeft of een test valide resultaten zal opleveren.Referenties: