Hedonistische consumptie

Wat is hedonistisch verbruik?

Hedonistisch verbruik is een soort van verbruik waar mense voordeel trek uit die kort-termyn genot wat kan voortspruit uit die aankoop van goedere en dienste. Hedonistiese verbruik dra by tot die verhoging van geluk, deur middel van die verskaffing van ’n kort-termyn voordeel.

Hoe beïnvloed hedonistiese verbruik ons?

Hedonistiese verbruik het ’n paar voordele, insluitende die verhoging van ons lewensgenot. Dit kan ook ons sosiale status verhoog, as mense meer geld beskikbaar het om te bestee.

Dit is ook bewys dat die betrokkenheid by hedonistiese verbruik die gevoel van vreugde kan verhoog deur die aankoop van produkte wat ons persoonlik aanlok. Dit kan lei tot die verhoogde tevredenheid met die lewe.

Voordele van hedonistiese verbruik

Hier is ’n lys van voordele wat verbonde is aan hedonistiese verbruik:

  • Verhoogde lewensgenot
  • Verhoogde sosiale status
  • Verhoogde tevredenheid met die lewe
  • Meer kort-termyn vreugde

Nadele van hedonistiese verbruik

Aan die ander kant, is daar ook ’n paar nadele wat verbonde is aan hedonistiese verbruik:

  • Die verlies van langer-termyn doelstellings
  • Finansiële druk as gevolg van onverantwoordelike besteding
  • Miskien die verlies van waardes

Gevolgtrekking

Hoewel hedonistiese verbruik ’n paar voordele met hom saambring, is dit belangrik om verantwoordelik te bestee. As mense hulself beperk tot verantwoordelike, doelgerigte verbruik, sal hulle die voordele van hedonistiese verbruik kan geniet sonder om die nadele te ervaar.

Wikipedia: Hedonistic consumption