MRC

Wat is MRC?

MRC staat voor Media Rating Council, een organisatie zonder winstoogmerk die is opgericht om de nauwkeurigheid van mediawaarderingen te waarborgen. De MRC is opgericht in 1964 en bestaat uit vertegenwoordigers van de omroep-, reclame- en onderzoeksindustrieën. Haar missie is het bieden van een betrouwbaar meetsysteem en verantwoording voor media ratings die worden gebruikt voor het plannen en kopen van reclame.

Hoe werkt de MRC?

De MRC werkt aan voortdurende verbetering van de media-ratings door het vaststellen en handhaven van normen. Het ontwikkelt en onderhoudt richtlijnen voor het meten, rapporteren en openbaar maken van kijkcijfers. Dit omvat normen voor het rapporteren en analyseren van gegevens, alsmede richtlijnen om de nauwkeurigheid en consistentie van gegevens te waarborgen. De MRC controleert ook mediawaarderingen om te bevestigen dat deze in overeenstemming zijn met haar normen. Er worden regelmatig audits uitgevoerd en de verslagen worden openbaar gemaakt.

Voorbeelden van door de MRC goedgekeurde beoordelingen

De MRC heeft verschillende ratings goedgekeurd die worden gebruikt om het bereik en de impact van mediacampagnes te meten. Enkele voorbeelden van door de MRC goedgekeurde ratings zijn:

  • Audience Composition Ratings – Een meting van de demografische samenstelling van een specifiek publiek.
  • Audience Delivery Ratings – Een meting van het aantal mensen dat aan een specifieke boodschap is blootgesteld.
  • Engagement Ratings – Een meting van hoe betrokken een publiek was bij een boodschap of advertentie.
  • Impact Ratings – Een meting van de algehele effectiviteit van een advertentie of campagne.

Conclusie

De MRC is een belangrijke organisatie die helpt de nauwkeurigheid van mediawaarderingen te waarborgen. Haar normen en richtlijnen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de media-ratings betrouwbaar en consistent zijn. Door een betrouwbaar meetsysteem te bieden, helpt de MRC ervoor te zorgen dat mediacampagnes het juiste publiek bereiken en het gewenste effect hebben. Ga voor meer informatie naar de volgende links: