Netto contante waarde

Wat is Net Present Value?

Net Present Value (NPV) is een techniek die wordt gebruikt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het doel van deze techniek is om de kosteneffectiviteit van investeringen te beoordelen. De NPV-berekening meet hoeveel waarde een project zal toevoegen aan een bedrijf of organisatie.

Hoe werkt het?

Net Present Value is een techniek die berekent hoeveel geld een bedrijf of organisatie kan verdienen door een bepaalde investering te doen. Het gebruikt het concept van kapitaaldiscounting, waarbij de waarde van een investering wordt berekend door de waarde van de investering te verminderen met de verwachte rente.

De NPV-berekening begint met de verwachte toekomstige cash flows van een investering. Deze cash flows zijn gecorrigeerd voor inflatie en worden vermenigvuldigd met de verwachte rente. Daarna wordt de som van alle gecorrigeerde cash flows bepaald. Als laatste wordt de som van de gecorrigeerde cash flows verminderd met de initiële investeringskosten.

Voordelen van NPV

Hieronder staan ​​enkele van de voordelen van het gebruik van Net Present Value:

  • Het maakt vergelijkingen mogelijk tussen verschillende investeringsprojecten.
  • Het helpt bij het vaststellen van de waarde van een investering.
  • Het biedt een duidelijk beeld van de financiële effecten van een investering.
  • Het helpt bij het maken van betere beslissingen over toekomstige investeringen.

Voorbeeld

Stel dat een bedrijf overweegt om een ​​investering te doen in een project met een initiële investering van € 100.000. De verwachte cash flows van het project zijn € 25.000 in jaar 1, € 30.000 in jaar 2, € 40.000 in jaar 3 en € 50.000 in jaar 4.

De NPV-berekening zou er als volgt uitzien:

  • Jaar 1: € 25.000 / (1 + 10%) = € 22.727
  • Jaar 2: € 30.000 / (1 + 10%)2 = € 21.504
  • Jaar 3: € 40.000 / (1 + 10%)3 = € 22.936
  • Jaar 4: € 50.000 / (1 + 10%)4 = € 24.068

De NPV van het project is de som van de gecorrigeerde cash flows, € 91.235, verminderd met de initiële investering van € 100.000. In dit geval is de NPV – € 8.765.

Conclusie

Net present value is een techniek die wordt gebruikt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het biedt een duidelijk beeld van de financiële effecten van een investering en helpt bij het maken van betere beslissingen over toekomstige investeringen.

Bronnen: