Sherman Antitrust Wet van 1890

Sherman Antitrust Act van 1890

De Sherman Antitrust Act, ook wel de Sherman Act, is een Amerikaanse federale wet uit 1890. De wet beoogt het voorkomen van trustvorming en het verminderen van concurrentiebeperkingen in de Amerikaanse markt. De Sherman Act werd geratificeerd door het Congres in 1890 en is sindsdien meerdere keren gewijzigd.

De wet verbiedt alle overeenkomsten waarbij bedrijven zich verenigen om de concurrentie te beperken. De wet verbiedt ook het monopolistische gedrag van bedrijven die de concurrentie proberen te beperken. Ook verbiedt de wet dat bedrijven de prijs van hun producten manipuleren, door bijvoorbeeld prijsafspraken te maken met andere bedrijven.

De Sherman Act bevat ook bepalingen over de verkoop van producten. Zo verbiedt de wet dat bedrijven hun producten verkopen tegen onredelijk lage prijzen, in een poging de concurrentie uit de markt te drukken. Daarnaast verbiedt de wet ook dat bedrijven producten verkopen tegen hoge prijzen, waardoor klanten worden misleid of gedwongen om meer te betalen dan nodig is.

De Sherman Act is een van de meest invloedrijke antitrustwetten in de Verenigde Staten. Het is de basis voor veel antitrustrechtspraak en heeft geleid tot veel zaken tegen bedrijven die het Amerikaanse antitrustrecht overtreden. Een bekend voorbeeld van een rechtszaak die werd aangespannen volgens de Sherman Act is de zaak tegen Microsoft in 1998. In de zaak werd Microsoft veroordeeld wegens het misbruiken van zijn marktmacht door het beperken van concurrentie.

Voorbeelden

  • De Amerikaanse regering heeft een antitrustzaak aangespannen tegen Microsoft vanwege het misbruiken van marktmacht.
  • De Sherman Act verbiedt bedrijven hun producten te verkopen tegen onredelijk lage prijzen om de concurrentie uit de markt te drukken.
  • De wet verbiedt ook dat bedrijven producten verkopen tegen onredelijk hoge prijzen, waardoor klanten worden misleid of gedwongen om meer te betalen.

Opmerking: De Sherman Act is niet van toepassing op natuurlijke personen, maar alleen op bedrijven en organisaties.

Referenties