z-index

Wat is z-index?

Z-index is een CSS-eigenschap die gebruikt wordt om te bepalen welke elementen boven andere elementen worden weergegeven. Het geeft de laag waarop een element moet worden weergegeven aan. De CSS-eigenschap z-index geeft aan welke elementen boven andere elementen worden weergegeven. Als een element een z-index heeft, dan zal het boven elementen met een lagere z-index worden weergegeven.

Hoe werkt z-index?

De eigenschap z-index wordt gebruikt om te bepalen welke elementen boven andere elementen worden weergegeven. Het werkt door het toekennen van een z-index waarde aan een element. Deze waarde wordt gebruikt om te bepalen op welke laag het element moet worden weergegeven. Elementen met een hogere z-index zullen boven elementen met een lagere z-index worden weergegeven.

Voorbeelden

  • Stacking Context: Elementen met een z-index kunnen worden gebruikt om een ​​stacking context te maken. Een stacking context is een verzameling elementen die allemaal dezelfde z-index waarde hebben. Als elementen dezelfde z-index waarde hebben, dan zullen ze boven elkaar worden weergegeven, in plaats van elkaar te overlappen.
  • Overlapping Elementen: Elementen met een z-index kunnen worden gebruikt om elementen te laten overlappen. Als twee elementen dezelfde z-index waarde hebben, dan zullen ze boven elkaar worden weergegeven. Als een element een hoger z-index heeft dan een ander element, dan zal het boven het andere element worden weergegeven.

Conclusie

De z-index eigenschap kan worden gebruikt om te bepalen welke elementen boven andere elementen worden weergegeven. Het wordt gebruikt om een ​​stacking context te maken, waarin elementen dezelfde z-index waarde hebben en boven elkaar worden weergegeven. Het kan ook worden gebruikt om elementen te laten overlappen, door een element een hoger z-index te geven dan een ander element.

Bronnen: Wikipedia – z-index, W3Schools – z-index.