Evaluering af resultater

Udfaldsevaluering

Udfaldsevaluering er en vigtig del af enhver evaluering, da den fokuserer på at vurdere de resultater, der er opnået som følge af en bestemt intervention eller program. Denne evalueringstype hjælper med at bestemme, om de ønskede resultater er blevet opnået, og om de forventede fordele er blevet realiseret.

Et eksempel på udfaldsevaluering er at vurdere effekten af et anti-ryge program på antallet af rygere i en bestemt befolkning. Ved at analysere data om antallet af rygere før og efter implementeringen af programmet kan man afgøre, om det har haet en positiv effekt på at reducere antallet af rygere.

Nogle metoder, der kan anvendes til udfaldsevaluering omfatter spørgeskemaundersøgelser, interviews, observationer og brug af kvantitative dataanalyser. Det er vigtigt at vælge den mest hensigtsmæssige metode baseret på formålet med evalueringen og de tilgængelige ressourcer.

For mere information om udfaldsevaluering, kan du besøge Wikipedia.