Kapitalintensiv

Kapitalintensiv

En virksomhed eller industri, der kræver store investeringer i kapitalgoder som maskiner, udstyr og bygninger, betegnes som kapitalintensiv. Disse virksomheder har en høj grad af aktiver i forhold til deres driftsomkostninger.

Et eksempel på en kapitalintensiv industri er bilproduktion, hvor fabrikker, maskiner og avancerede teknologier er nødvendige for at producere køretøjer i stor skala. En anden industi, der er kendt for at være kapitalintensiv, er olie- og gasindustrien, hvor store investeringer i boring, raffinering og distribution er påkrævet.

For at opretholde konkurrenceevnen i en kapitalintensiv branche er det vigtigt at have en solid kapitalstruktur og evne til at investere i ny teknologi og innovation.

Generelt er kapitalintensive virksomheder mere modstandsdygtige over for ændringer i markedet, da de har store aktiver at trække på i vanskelige tider.

  • Fordele ved kapitalintensive virksomheder:
  • Høj produktionskapacitet
  • Lavere omkostninger på lang sigt
  • Mulighed for stordriftsfordele

Samlet set spiller kapitalintensive virksomheder en vigtig rolle i økonomien og bidrager til skabelsen af arbejdspladser og økonomisk vækst.

Kilde: Wikipedia – Kapitalintensiv