Mål for konstant sum

Konstant sum målinger

Konstant sum målinger er en metode, der bruges til at indsamle data ved at bede respondenter om at fordele en fast sum point eller procentdele på forskellige svarmuligheder. Denne metode giver forskere mulighed for at måle respondenternes præferencer eller prioriteringer på en skala.

Et eksempel på konstant sum målinger kunne være at bede respondenter om at fordele 100 point på forskellige egenskaber ved et produkt, f.eks. kvalitet, pris og design. Dette kan give indsigt i, hvad der er vigtigst for forbrugerne, når de træffer beslutninger.

Det er vigtigt at designe konstant sum spørgsmål korrekt for at sikre pålidelige resultater. Respondenter bør informeres om summen af point eller procentdele, de har til rådighed, og svarmulighederne bør være klart definerede.

Denne metode kan være nyttig i markedsundersøgelser, produktudvikling og beslutningstagning inden for virksomheder og organisationer.

Eksempel på konstant sum spørgsmål:

  • Fordele 100 point på følgende egenskaber ved et produkt: kvalitet, pris, holdbarhed og service.

Vil du gerne vide mere om konstant sum målinger? Besøg Wikipedia for yderligere information.