Διαφήμιση προβολής (ψηφιακή)

Διαφημίσεις εμφανίσεων (ψηφιακές)

Οι διαφημίσεις εμφανίσεων είναι μια μορφή διαφήμισης στο διαδίκτυο που εμφανίζεται στους χρήστες κατά την περιήγησή τους σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και άλλα ψηφιακά μέσα. Αυτού του είδους οι διαφημίσεις μπορούν να είναι κείμενο, εικόνες, βίντεο ή άλλο περιεχόμενο που προωθεί προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ένα παράδειγμα διαφήμισης εμφανίσεων είναι ένα banner που εμφανίζεται στην κορυφή μιας ιστοσελίδας και προωθεί ένα νέο προϊόν. Ο σκοπός της διαφήμισης εμφανίσεων είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και να αυξήσει τις πωλήσεις ή τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Οι διαφημίσεις εμφανίσεων μπορούν να είναι στατικές ή διαδραστικές, με τη δυνατότητα για το χρήστη να αλληλεπιδράσει με τη διαφήμιση (π.χ. κλικ σε ένα κουμπί για να μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του προϊόντος).

Το display advertising είναι μια αποτελεσματική μέθοδος προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Παραδείγματα:

  • Διαφήμιση banner σε ιστοσελίδα ειδήσεων
  • Διαφήμιση προϊόντος σε κοινωνικά δίκτυα
  • Διαφήμιση εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις εμφανίσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Wikipedia.