ΔΤΚ

Τι είναι το Καταναλωτικό Τιμές Δείκτης (CPI)

Ο Καταναλωτικός Τιμές Δείκτης (CPI) είναι ένα στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις μεταβολές στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία. Ο CPI χρησιμοποιείται συχνά για να υπολογίσει την πληθωρισμό και να βοηθήσει τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική και την οικονομική πολιτική.

Για παράδειγμα, αν ο CPI αυξηθεί κατά 2%, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών έχουν αυξηθεί κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο μέτρησης.

Ο CPI υπολογίζεται συχνά με βάση ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που τυπικά αγοράζει ένα νοικοκυριό για τις καθημερινές ανάγκες του. Αυτό το καλάθι περιλαμβάνει τρόφιμα, κατοικία, μεταφορές, ρούχα και άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Σημείωση: Ο CPI είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας. Ο CPI επηρεάζει τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Καταναλωτικός Τιμές Δείκτης (CPI) – Wikipedia