Επικαλύψεις διαφημίσεων

Διαφημίσεις επάνω από το περιεχόμενο (Ad Overlays)

Οι διαφημίσεις επάνω από το περιεχόμενο, γνωστές και ως Ad Overlays, αποτελούν μια δημοφιλής τεχνική διαφήμισης στο διαδίκτυο. Αυτές οι διαφημίσεις εμφανίζονται πάνω από το πραγματικό περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, ή ακόμα και βίντεο.

Ένα παράδειγμα διαφήμισης overlay είναι όταν μια ιστοσελίδα εμφανίζει ένα pop-up παράθυρο με διαφημίσεις που καλύπτουν το περιεχόμενο της σελίδας. Αυτή η τεχνική είναι δημοφιλής μεταξύ των διαφημιζόμενων εταιρειών, καθώς επιτρέπει την άμεση επαφή με το κοινό.

Παρόλο που οι διαφημίσεις overlay μπορεί να είναι αποτρεπτικές για κάποιους χρήστες, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη σημασία τους για τη χρηματοδότηση του περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα: Διαφήμιση – Wikipedia