Prekryvy reklám

Reklamné Overlays

Ad Overlays, alebo reklamné prekrytia, sú formou online reklamy, ktorá sa zobrazuje na webových stránkach alebo mobilných aplikáciách. Tieto reklamy sa zvyčajne objavia nad obsahom, ktorý používateľ sleduje, a obvykle obsahujú odkaz alebo informáciu o produkte alebo službe.

Existuje niekoľko druhov Ad Overlays, vrátane statických obrázkov, animovaných bannerov alebo videí. Tieto reklamy môžu byť buď klikateľné, takže používatelia môžu prejsť na ďalšiu stránku s podrobnosťami, alebo jednoducho informačné, zobrazujúce sa nad obsahom.

Príkladom Ad Overlay môže byť pop-up okno, ktoré sa zobrazuje po načítaní stránky a ponúka zľavu na produkt. Iným príkladom môže byť prekrytie videa na YouTube s krátkym reklamným videom pred skutočným obsahom videa.

Ad Overlays sú bežnou formou online reklamy a sú často používané na generovanie príjmu pre webové stránky a aplikácie. Avšak, môžu byť aj považované za rušivé pre používateľov, ktorí preferujú neprerušený obsah.

Pre viac informácií o Ad Overlays navštívte Wikipedia.