Ημερομηνία λήξης χρήσης

Ημερομηνία λήξης χρήσης

Η ημερομηνία λήξης χρήσης είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλώσουμε ένα προϊόν ή να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό συνήθως αναφέρεται σε τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά. Η μη τήρηση της ημερομηνίας λήξης χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες για την υγεία μας.

Παραδείγματα:

  • Τυρί – 10/12/2021
  • Φάρμακο – 05/2023
  • Κρέμα προσώπου – 08/2022

Σημείωση: Είναι σημαντικό να τηρούμε τις ημερομηνίες λήξης χρήσης για να διατηρήσουμε την υγεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Wikipedia.