Dátum spotreby

Dátum spotreby

Dátum spotreby je dôležitým označením na potravinách, ktoré nám hovorí, do kedy je potravina bezpečná na konzumáciu. Tento dátum je stanovený výrobcom na základe skúšok a vedeckých poznatkov.

Príklad: Ak máte mlieko s dátumom spotreby 20. júl 2022, znamená to, že do tohto dátumu je mlieko bezpečné na pitie. Po tomto dátume by ste mali mlieko konzumovať len s opatrnosťou.

Je dôležité dodržiavať dátum spotreby, aby sme predišli otrave potravinami a ochránili svoje zdravie.

Príklady potravín a ich dátumov spotreby:

  • Vajcia – 25. august 2022
  • Čerstvý chlieb – 15. jún 2022
  • Maso – 10. júl 2022

Ak si nie ste istí, či je potravina ešte bezpečná na konzumáciu, skontrolujte dátum spotreby a radšej si zvoľte opatrnosť.

Pre viac informácií môžete navštíviť Wikipédiu.