Κανονική ετικέτα

Ετικέτα Canonical

Η ετικέτα Canonical είναι ένα στοιχείο HTML που χρησιμοποιείται για να δείξει στις μηχανές αναζήτησης το ποιο URL πρέπει να θεωρείται ως η κύρια πηγή ενός περιεχομένου. Αυτό βοηθά στην αποφυγή διπλού περιεχομένου και βελτιστοποιεί τον τρόπο που οι μηχανές αναζήτησης ερμηνεύουν το περιεχόμενο.

Ένα παράδειγμα χρήσης της ετικέτας Canonical είναι:

  • Πρωτότυπο URL: https://www.example.com/article
  • Άλλα URLs που δείχνουν στο ίδιο περιεχόμενο:
    • https://example.com/article
    • https://www.example.com/article?utm_source=google
  • Ετικέτα Canonical που θα προστεθεί στο της σελίδας:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/article" />

Με την παραπάνω ρύθμιση, η μηχανή αναζήτησης θα αναγνωρίσει το κύριο URL ως το πρωταρχικό περιεχόμενο και θα αγνοήσει τα υπόλοιπα URLs που δείχνουν στο ίδιο περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετικέτα Canonical, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Canonical Tag – Wikipedia