Kanoninen tagi

Mitä on kanoninen tagi?

Kanoninen tagi on HTML-koodia, jota käytetään kertomaan hakukoneille pääsivu tai alkuperäinen sivu, kun samansisältöisiä sivuja on useita. Kanoninen tagi auttaa hakukoneita ymmärtämään, mikä sivu tulisi indeksoida ja näyttää hakutuloksissa.

Kanoninen tagi näyttää yleensä tältä:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/paasivu">

Esimerkki: Jos verkkosivustollasi on eri versioita samasta sisällöstä, kuten http://www.example.com ja http://example.com, voit lisätä kanonisen tagin pääsivulle osoittamaan alkuperäisen version. Tämä auttaa välttämään sisältöjen päällekkäisyyttä ja parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä.

Kanonisen tagin käyttö

Kanonista tagia käytetään yleensä silloin, kun samansisältöisiä sivuja on useita, esimerkiksi eri URL-osoitteilla tai eri kieliversioina. Kanoninen tagi auttaa hakukoneita ymmärtämään, mikä sivu tulisi priorisoida indeksoinnissa ja hakutulosten näyttämisessä.

Kanonisen tagin käyttö on suositeltavaa erityisesti verkkosivustoilla, joilla on paljon sisältöä ja erilaisia linkkejä samaan sisältöön. Tällöin kanoninen tagi auttaa selventämään hakukoneille oikean sivun.

Esimerkki kanonisen tagin käytöstä:

  • Sivusto A: https://www.example.com
  • Sivusto B: https://example.com

Lisää kanoninen tagi sivustolle A osoittamaan alkuperäistä sivua:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com">

Nyt hakukoneet ymmärtävät, että sivusto A on alkuperäinen ja sivusto B on kopio siitä. Tämä auttaa välttämään duplicate content -ongelmia ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Lisätietoja kanonisesta tagista löytyy Wikipediasta.