Λιανοπωλητής

Λιανεμπόριο

Το λιανεμπόριο είναι ένας τύπος επιχείρησης που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες στο τελικό καταναλωτή για προσωπική χρήση. Οι λιανεμπόροι μπορεί να είναι φυσικά καταστήματα, διαδικτυακές πλατφόρμες ή άλλοι τύποι επιχειρήσεων που προσφέρουν προϊόντα στους καταναλωτές. Το λιανεμπόριο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας των περισσότερων χωρών και συχνά απασχολεί μεγάλο αριθμό ατόμων.

Ένα παράδειγμα λιανεμπόρου είναι ένα κατάστημα ρούχων που πωλεί μόδα και αξεσουάρ σε πελάτες. Άλλα παραδείγματα λιανεμπόρων περιλαμβάνουν σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ορισμός: Ο λιανεμπόρος είναι αυτός που πωλεί προϊόντα σε μικρές ποσότητες στους τελικούς καταναλωτές για προσωπική χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λιανεμπόριο, μπορείτε να επισκεφθείτε το Wikipedia.