Μάρκετινγκ κάτω από τη γραμμή

Κάτω από τη γραμμή μάρκετινγκ

Το κάτω από τη γραμμή μάρκετινγκ αναφέρεται στις δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας εκτός των κλασικών μέσων όπως η διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές πωλήσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς, προσφορές και άλλες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία σχέσεων με τους καταναλωτές.

Παραδείγματα:

  • Διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή ενός προϊόντος
  • Προσφορά δείγματος ενός προϊόντος σε ένα κατάστημα
  • Διαγωνισμοί με δώρα για τους πελάτες

Το κάτω από τη γραμμή μάρκετινγκ είναι σημαντικό για την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους καταναλωτές και την προσέλκυση νέων πελατών. Αντίθετα με το πάνω από τη γραμμή μάρκετινγκ, το κάτω από τη γραμμή μάρκετινγκ στοχεύει σε συγκεκριμένους ομάδες καταναλωτών και μπορεί να είναι πιο προσωπικό και αποτελεσματικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Κάτω από τη γραμμή μάρκετινγκ