Μητροπολιτική στατιστική περιοχή

Μητροπολιτική Στατιστική Περιοχή

Μια Μητροπολιτική Στατιστική Περιοχή (MSA) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περιγράψει μια περιοχή που αποτελείται από μια κύρια πόλη και τις γύρω περιοχές που σχετίζονται οικονομικά και κοινωνικά με αυτήν.

Παράδειγμα μιας Μητροπολιτικής Στατιστικής Περιοχής είναι η Νέα Υόρκη, που περιλαμβάνει το Μανχάταν, το Μπρούκλιν, το Κουίνς και άλλες γύρω περιοχές.

Κάθε Μητροπολιτική Στατιστική Περιοχή έχει μια κύρια πόλη που λειτουργεί ως κέντρο για τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Μητροπολιτική Στατιστική Περιοχή στη Wikipedia.