Statistiskt storstadsområde

Metropolitan Statistical Area

En metropolitan statistical area (MSA) är en geografisk region med en stadskärna och närliggande orter som är ekonomiskt och kulturellt sammanlänkade. Dessa områden används av statistiska myndigheter för att samla in och analysera data om befolkning, ekonomi och arbetsmarknad.

Exempel på metropolitana statistiska områden i USA inkluderar New York City MSA, som omfattar New York City samt närliggande förorter som New Jersey och Long Island. Ett annat exempel är Los Angeles MSA, som inkluderar Los Angeles och omgivande städer som Anaheim och Santa Monica.

För att uppfylla kriterierna för att kallas en MSA måste området ha en stadskärna med en befolkning på minst 50 000 invånare och en sammanhängande befolkningskärna på minst 10 000 invånare. Dessutom måste området ha en betydande ekonomisk anknytning till stadskärnan.

I Europa är London Metropolitan Area ett exempel på en MSA, där centrala London är stadskärnan och området inkluderar förorter som Surrey och Essex.

Exempel på metropolitana statistiska områden:

  • New York City MSA
  • Los Angeles MSA
  • London Metropolitan Area

För mer information, besök Wikipedia.