Ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων

Ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων

Οι ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων αναφέρονται σε συστήματα βάσεων δεδομένων που συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει όταν οι δεδομένες προέρχονται από διάφορες πηγές και αναγκάζονται να ενσωματωθούν ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφορία.

Ένα παράδειγμα ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων είναι η ενσωμάτωση δεδομένων από τον τομέα των πωλήσεων με αυτά της διαχείρισης αποθεμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε πόσα προϊόντα πωλούνται και πόσα αποθέματα έχουμε διαθέσιμα ταυτόχρονα.

Οι ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς και χρειάζονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.